پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق جبار سیلاب

 

با درد و اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران دلیر و شجاع ریاست جمهوری پیشن ، و خواهرزاده رفیق سلیم سلیمی رییس کشوری سویس حزب آبادی افعانستان را بدست آوردیم. رفیق سیلاب منحیث شخصیت ارجمند و پرتلاش جنبش دادخواهی کشور و افسر دلیر و شجاع بین نظامیان و اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان از محبوبیت بزرگی برخورداربود.

زنده یاد جبارسیلاب شخصیت پرتلاش، قاطع ، پابند به آرمان های عدالت اجتماعی بود.

مرگ نابهنگام او ضایعه بزرگ برای افسران و نطامیان ، حزب ما و مجموع جنبش عدالت خواهی کشورمیباشد. درچنین لحظات اندوه و درد شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان مراتب غمشریکی و تسلیت خود را به رفیق ارجمند سلیم سلیمی رییس کشوری سویس حزب آبادی افغانستان ، خانواده و بازمانده گان آن مرحومی ، و رهروان جنبش ترقی خواهی کشور، افسران و هواداران موصوف ابراز می دارد .

یاد کارنامه های درخشان رفیق سیلاب جاودان باد !

روحش شاد!

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۸۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020