پیام تسلیت و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 انا الله و انا الیه راجعون

با تاثر فراوان از مرگ دگروال محترم سید وحیدالدین امین افسرسابق اردوی افغانستان ، کاکای رفیق عزیزسید صلاح الدین امین عضو شورای رهبری المان حزب آبادی افغانستان ومسوول شعبه کاربا نهادهای اجتماعی، که در ایالات متحده امریکا وفات نموده اند مطلع شدیم .

به فامیل بزرگ امین ، بخصوص به رفیق گرامی سید صلاح الدین امین صمیمانه ابراز تسلیت نموده ، برایشان صبر و حوصله مندی آرزو میکنم .

روان شان شاد!

 

دوکتور حبیب  منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020