پیام تسلیت اعضای حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات المناک رفیق عزیزسید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ ودرد خبر اندوه بارمرگ رفیق بزرگوارسید محمد مل را اطلاع حاصل نمودیم . رفیق مل یک انسان با ثبات و یک حزبی راستین در راه آرمان های والای حزب اش بوده  و نبودش در جنبش چپ دموکراتیک کشور برای همیش جبران ناپذیر میباشد.

بدینوسیله این غم بزرگ را به فامیل متوفا ، اعضای بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان در راس رفیق گرانقدر پروفیسور پوهاند داکتر محمد داوود راوش ، رفقای همرزم ، دوستان و اقارب ایشان از صمیم قلب تسلیت گفته و روح آن رفته گرامی را شاد و آرام میخواهیم .

یاد شان گرامی باد !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۱۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020