پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با درد اطلاع حاصل نمودیم که خسر رفیق احمد شاه اوریاخیل عضو دارالانشا حزب آبادی افغانستان در اثر مریضی که عاید حال شان بود امروز سه شنبه مورخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۹ ، جان بحق تسلیم نمود .

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب در سراسر جهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را نسبت درگذشت خسر رفیق اوریا خیل گرامی به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و بازمانده گان شان ابراز مینماید.

روح متوفی شاد و بهشت برین جایشان!

به فامیل و باز مانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم .

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۴ـ ۰۹۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020