پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 


با تاسف واندوه اطلاع حاصل نمودیم که خواهررفیق داکترحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، نسبت مریضی که عاید حالشان بود وفات نموده اند.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان بدین وسیله ،مراتب تسلیت عمیق و غم شریکی را خدمت رفقای گرامی داکترحبیب منگل ، محمد هاشم منگل ، ولی منگل ، ظاهرشاه منگل ؛ صلاح الدین چهاردیوال ونظیرشاه منگل  و سایراعضای خانواده ؛ اقارب و دوستان شان ابراز نموده برای آنها صبر جمیل وبه خواهر مرحومه شادی روح و بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماید.
با احترام

 بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۷۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020