پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

انا لله و انا الیه راجعون

بمناسبت وفات مادر مهربان رفیق انجینر صلاح الدین چهاردیوال ،عمیقترین تسلیت را به شخص رفیق چهاردیوال، برادر محترم و فامیل معزز شان ابراز می داریم.

از خداوند منان برایشان صبر جمیل و برده باری، و برای متوفا بهشت برین آرزو می نماییم.

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان


اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2020