پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرعمیق خبر درگذشت رفیق ابراهیم دلزاده ، قبلا معاون دافغانستان بانک و رییس بانک انکشاف زراعتی افغانستان ، شخصیت نیک نام و نستوه جنبش ترقیخواهی کشور را بدست آوردیم.

انا لله وانا اليه راجعون

بدینوسیله مراتب غمشریکی و همدردی خود را به همرزمان ، خانواده محترم دلزاده و بصورت اخص به رفیق گرامی فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان ابراز می نمایم.

روحشان شاد وخاطراتشان شان گرامی باد!

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۴۰۴

Copyright ©bamdaad 2020