اعلان جنازه زنده ياد جاويد جويا!

شكيلا جويا خانم ،
آريا جويا و مهران جويا پسران، مريم جويا نعيمى دختر،
ادريس نعيمى داماد ، مژان جويا عروس
جمشيد جويا، جلال جويا، فهيم جويا و كامران جويا برادران

حسينا عدل خواهر، داكتر حيدر عدل شوهر خواهر و

داكتر كريم كريم ماما

نسبت وفات جاويد جويا سابق مدير مسوول درفش جوانان به اطلاع دوستان رسانيده ميشود كه جنازه مرحومى به روز جمعه مورخ 24 ماه اپريل به ساعت ۱۲:۱۵بوقت لندن بعد از اداى نماز جنازه در حضيره :

Carpenders Park Cemetery,
Oxhey Ln,
Watford,
HA5 4AY
بخاك سپرده ميشود.
نوت : فاتحه مردانه و زنانه با بهبود شرايط قرنتين بعداً به اطلاع عزيزان و دوستان رسانيده خواهد شد.

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۲۰۴

Copyright ©bamdaad 2020