پیام تسلیت شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان به مناسبت وفات رفیق عزیز جاوید جویا

 

باتاسف ودرد فراوان رفیق دلیر، نویسنده و سخنورتوانا جاوید جویا که به رنج و درد جانکاه مریضی  ، سکته دماغی دچار بود دیشب راهی ابدیت گردیدند.

انا لله و انا الیه راجعون

جاوید جویا فرزند داکترجهانگیر جویا و نواسه  مرد مبارز سرور جویا مشروطه خواه نامدارکشورما بودند.

رفیق جویا یکی ازکادرهای رهبری سازمان دموکراتیک  جوانان افغانستان  بوده و نقش و جایگاه برجسته در جنبش جوانان کشور داشت.

جاوید جویا الگو و مثال بینظیر شجاعت و دلیری برای جوانان و همرزمان حزبی خود بود. درهمراهی وهمکاری با درفش جوانان و اخبار نیمروز به روشنگری نسل جوان پرداخته مسولیت امور فرهنگی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان  را عهده دار بودند.

 

جایگاه شان دربین ما جاودانه است.

ای غایب از نظر که به دلهاست مقام تو

آسوده باش زنده ای جاوید.

 

روحشان شاد وخاطرات شان جاودان باد.

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان