مراسم خاکسپاری رفیق محمد امان مهرورز، کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان

 

بسم تعالی
فوزيه مهرورزخانم، یما مهرورز ، آرش مهرورز، کاوه مهرورز پسران، مریم مهرورز، هیله مهرورز عروسان،الیاس مهرورز، دنیا مهرورز نواسه ها ، محمد لطیف اچکزی برادر ، لطیفه امین، شکریه بارک ، مسعوده بارک، نسیمه سنگین خواهران، عبدالتواب بارک، آدینه سنگین، محمدالله بارک شوهران خواهر ،لطیفه عاصم بارک خیاشنه، حبیب بارک باجه . زرغونه شریفی
، آمنه سرور ،نسیمه اچکزی خانم برادر ، جاوید عمر، خالد سرور ، حامد سرور ، خسرو اچکزی، روزبه اچکزی، نوید اچکزی، ماری شریف، دیانا شریفی، والنتینا شریفی، لیدا شریفی، غزال اچکزی برادر زاده ها .
ارین دهنشین، کنشکا دهنشین، یما بارک ، اسپارت بارک ، فرید شیرزاد، جمشید بارک، مصطفی بارک، بکتاش سنگین، سحر بارک، حماسه سنگین، نیلاب بارک خواهر زاده ها.
محمد انور ، فاروق فدا، نجیبه آرش، نفیسه پیکارگر، صالحه روستا، پسران و دختران کاکا، سید ظاهرشاه پیکارگر، شیرمحمد روستا، شوهران دختران کاکا .
خلیل بارکزی، حبیب بارکزی، عبدلواسع بارک، مسعود بارکزی، شاکره پوپل، پروین یوسفی، پسران و دختران ماما.
فیض احمد پوپل، شفیقه پوپل،سهیلا ارین پسران و دختران خاله.

نسبت وفات محمد امان مهرورز کارمند اسبق وزارت خارجه افغانستان به اطلاع دوستان رسانیده میشود که مراسم تشیع جنازه بساعت یازده بجه قبل از ظهر روز جمعه مورخ 27-12-2019آغاز و بعد از ادای نماز جنازه بخاک سپرده میشود، اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح متوفا و کاهش غم و اندوه بازماندگان میگردد.

ادرس اديره :
Westfriedhof
Heinrich- Schütz- Allee 211
34134 Kassel

ادرس محل فاتحه:
از ساعت 14:00-16:00 بجه
Jasmijn Daal
Sandershäuser str 43
  34123Kassel
شماره های تماس :
004915754338400

 004915735279498

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۴۱۲

Copyright ©bamdaad 2019