پیام همدردی جمیله ناهید بریالی به مناسبت درگذشت رفیق ثریا پرلیکا

 

 

با اندوه فراوان خبرمرگ ثریای عزیزم را دریافت نموده و قلباْ غمگین شدم.

ثریا جان درسالهای مبارزه مشترک ما در ح د خ ا  و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، در سالهای تحصیل در اتحادشوروی و تحکیم حاکمیت مردم همیشه با انرژی ، تقوا ، صداقت و پابندی به آرمانهای برابری اجتماعی ، اعتلای وطن و سرفرازی مردم تلاش نموده و هرگز ازخوف شکنجه ، زندانی و شلاق نترسید.

مبارزات مشترک ما با سایر زنان دادخواه ، جسور و آزاداندیش کشور تحت رهبری مادرمهربان همه ، زنده یاد داکتر اناهیتا راتب زاد ، به بلند بردن سطح آگاهی زنان کشور درجامعه عقب نگهداشته افغانستان کمک نموده و ما توانستیم خواست ها ، حقوق و شعارهای مبارزاتی زنان افغانستان را برای چند دهه مشخص،  و در راه برآورده شدن آن به دستاورد های با ارزشی نایل گردیم.

به برکت تلاش ها و مبارزات شجاعانه ثریا جان و صد ها همرزم دیگر، ما توانستیم درجامعه عقب مانده فیودالی افغانستان خواست های مدرن و مردمی در بخش های  دفاع از حقوق زن و کودکان افغان  و رشد اقتصادی و اجتماعی را پیشکش ، و با وجود جو نامناسب اجتماعی ناشی از حاکمیت نیروهای عقب گرای سیاسی و دینی ، و مناسبات قبلیه ایی دگرگونی های چشمگیری را در جامعه ببار بیآوریم.

رفیق ثریا پرلیکا ازجمع طلایه داران جنبش دادخواهی زنان افغانستان بود.

بادریغ که کاروان مرگ هرروز کسی ازجمع یاران و همرزمان را باخود برده، و قلب خونین ما را داغ دارتر میسازد. درچنین روز و روزگاری که مردم و زنان افغانستان برای برابری ، عدالت ، پیشرفت و یک زنده گی آبرومندانه در صلح ، دموکراسی و رهایی می کوشند ، از رفقا ، رهروان جنبش دادخواهی و دموکراسی و نسل جوان کشور ، بخصوص بانوان وطن می طلبم تا نگذارند مشعل آرمانهای انسانی و عدالت خواهانه ایی را که نسل های گذشته با جانفشانی ، شهامت و دلیری افروخته اند خاموش گردد.
دراخیرمراتب همدردی وغمشریکی خود را به هم اندیشان وهمرزمان عزیزم ، به برادر محترمم رفیق وکیل و خانواده سوگوار شان و زنان آزاده ،عدالت پسند و پیکارجوی میهن عزیزم افغانستان ابراز نموده ، یاد کارنامه های شجاعانه ، باوقف و مردمی ثریا جان را همیش میخواهم .

ثریای عزیزم ،
بخواب آرام، ترا هرگزفراموش نمی کنیم !

جمیله ناهید بریالی

دورتموند ، المان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۲۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2019