پیام تسلیت  شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات رفیق ثریا پرلیکا

 

با تاسف وتالم اطلاع گرفتیم که رفیق عزیزثریا پرلیکا از میان ما رفت!

رفیق ثریا پرلیکا یکی از پیشکسوتان س د ز ا،  و یکی از رزمنده گان شجاع و فعال حقوق زنان کشور بعمر۷۵ ساله گی در کشور سویس جهان را وداع گفته و راهیان راهش را در سوگ اش غمگین نمود.

 شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان وفات این زن قهرمان را یک ضایعه یی جبران ناپذیر در درازنای سیاست کشور و حزب ما دانسته ، مرگ ایشان را به همه رفقای عزیز ، زنان مبارز و همگامان نهضت زنان کشور تسلیت گفته روحش را شاد و راهش را پر رهرو میخواهیم .

 

روحت شاد ای رفته یی قهرمان!

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۱۱۲

Copyright ©bamdaad 2019