پیام غمشریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت درگذشت شخصیت برازنده علمی کشور جناب داکتر قربانعلی منصور

 

باتاثرعمیق آطلاع حاصل نمویم که شخصیت برجسته علمی کشور جناب داکتر قربانعلی منصور ، یکی از کارشناسان برازنده وزارت معادن و صنایع افغانستان نسبت مریضی داعیه اجل را لبیک گفته و به جاویدانه گی پیوسته اند.

بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی خود را به جامعه علمی کشور و خانواده سوگوارشان به خصوص رفقای ارجمند

پروین هاشم منصور، انجنیر نسرین منصور و حفیط منصور ابراز داشته ، یاد این فرزند صدیق و خدمتگار وطن را همیش و گرامی میخواهیم.

 بادرود

 دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۱۹۱۰

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019