پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم سید نثار احمد شریفی سابق رییس شعبه اقتصاد جبهه ملی پد وطن، پدررفیق ارجمند نسرین مفید وخسررفیق داکتر حمید الله مفید، جهان فانی را وداع گفته اند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خود را دراین غم بزرگ  رفقا نسرین مفید ، داکتر حمید مفید ، خانواده و بازمانده گان شان شریک دانسته ، برای متوفا روح شاد و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو  دارد.

با درود

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۰۵۱۰

 ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019