پیام غمشریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 به مناسبت وفات دانشمند محترم جناب الحاج غلام صدیق خان محسن زاده کارمند وزارت معارف افغانستان ، شخصیت محترم ،علم پرور و مهربان که بروز دوشنبه چشم ازجهان پوشیدند  به فرزندان شان، به رفیق ها دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی، داکتراسد محسن زاده عضو شورای اروپایی و مسوول سایت بامداد و خانواده ای محترم محسن زاده تسلیت عرض می داریم.

روانش شاد و یادش گرامی باد!

 

 عبدالاحد شفیعی ‌

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۱۹۰۹

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019