مراسم خاک سپاری داکتر ببرک ارغند

 

پری ارغند همسر، شمس ارغند پسر ، هیلی ارغند علوی ، اناهیتا ارغند جمال، مریم ارغند دهقان و کاتلین ارغند راملا خان دختران؛
معین آریایی برادر، نفیسه غفور خواهر، فرشته انصاری ارغند عروس،
نجیبه سمیع وشایسته آریایی خانم های برادران،نجیب غفور شوهر خواهر،
عارف احمدزی،معشوق احمدزی و داود احمد زی خسربره ها.
حامد علوی ، حمید جمال، آرین دهقان و سیریل طارق راملا خان دامادان،
کنشکاه سمیع ، اکبر سمیع ، تیمور آریایی، اسکندر آریایی و ارسلان آریایی برادرزاده ها، علیشاه غفور خواهرزاده.
مسیح علوی ، یما علوی، رووینه جمال، رشاد جمال ، لاوره ارغند ، سارا ارغند، آنا ارغند، میلاد دهقان،الیاس دهقان و یحیی راملاخان نوا سه ها.
نسبت وفات داکتر ببرک ارغند به اطلاع دوستان رسانیده می شود که مراسمِ خاک سپاری به تاریخ ۲۴ اگست ساعت ۱۲ ظهر در محل زیر برگزار می شود:


Kranenburgweg 9
8024 AC Zwolle

مراسمِ فاتحۀ مردانه و زنانه به تاریخ ۲۴ اگست از ساعت۲ تا ۴ عصر در مسجد « گلزار مدینه » واقع نشانی زیر ادا می گردد:


Ghulzar-e-Madina Moskee
Koningin Wilhelminastraat 95
8019 AL Zwolle

برای معلومات مزید لطفاً با شماره های ذیل تماس بگیرید:
0624973729
0644313342

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۴ـ ۲۲۰۸

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019