پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

بمناسبت وفات المناک داکتر ببرک ارغند

 

 

با تاثر و اندوه فراوان اطلاع یافتیم که دانشمند ، شاعر و نویسنده توانا و یکی از مبارزان پیگیر جنبش دادخواهی کشور به ابدیت پیوسته  ، فامیل ، دوستان و همرزمان خویش را در تاثر و تالم فروبرد .

شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان نبود این مرد فرزانه را در عرصه فرهنگ و ادبیات ضایعه جبران ناپذیر دانسته، به فامیل متوفا ، دوستان و رفقا عرض تسلیت نموده و روح پر فتوح شانرا شاد میخواهد .

یاد رفیق ببرک ارغند گرامی باد!

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019