اعلان جنازه و فاتحه

دكتورعبدالفريد جوينده ، عبيد جوينده و زبير جوينده پسران .
ماريه حميد دختر ، بشير حميد داماد ، عاليه جوينده، تهمينه جوينده و ترانه پارشهرى عروسان.
فرتاش جوينده وفيراس جوينده نواسه ها.
بى بى عاقله آصفى ، بى بى حاجى مكى صافى و بى بى نوريه نورى همشيره ها .
نور آقا نورى يازنه .
جنرال غلام حضرت سخى ، غلام ربانى سخى ، وحيد الله انورى ، نجيب الله انورى ، شاپور سخى ، سمير صافى ،
يما صافى ، هارون صافى ، روح الله نورى ، سعيد نورى ، اميد نورى ، ستورى سخى ، گيتا نورى ، ليدا نورى و مژ گان نورى همشيره زاده ها .
شكيلا دين زاد دختر خاله و لطيف احمد دين زاد داماد خاله . عثمان يوسفزى (صبور) نواسه ايور، لينا اسلمى نواسه كاكا .
ربيع سخى و رامين سخى نواسه هاى خواهر.
نسبت وفات بى بى مليحه آصفى والدهء دكتور عبدالفريدجوينده به اطلاع دوستان رسانيده ميشود كه جنازه مرحومه بروز پنجشنبه مؤرخ ١٨ اپريل ٢٠١٩ به ساعت ١٠:١٥ در مركز همبستگى اسلامى افغانها واقع هانسلو ادا و به ساعت ١١ قبل أز ظهر در هديره هانسلو

Powder Mill Lane
‏Whittington
‏TW2 6EJ
بخاك سپرده ميشود .


فاتحه مردانه و زنانه مرحومه درهمان روز از ساعت ١ الى ٣ بعد از ظهر در رستورانت

Osterley Park
‏Bakhtar Hall (764) Great West Road
‏Isleworth Middlessex TW7 5NA
گرفته ميشود .
اشتراك شما عزيزان باعث خوشنودى روح مرحومه و تسليت خاطر بازمانده گان شان خواهد شد.
تيلفون تماس (07474555570)


نشاني مسجد:
‏ Islamic Integration Community Centre 531 Staines Road, Hounslow,

TW4 5DP (For Sat Nav TW4 5DL)

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱۲ـ ۱۶۰۴