پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت رفیق داکتر پاینده محمد « فیض»

 

با دریغ فراوان که رفیق دیرینه و همراه خوب مان داکتر پاینده محمد فیض بروز سی ام ماه مارچ سال روان ترسایی چشم ازجهان پوشید و به جاودانه گی پیوست .

رفیق فیض از آغاز اساسگذاری شورای کشوری اتریش حزب ما تا اکنون عضو فعال و پُر تلاش سازمان ما بود و در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجمن های افغانی در ایالت اشتیرمارک اتریش سهم شایسته داشت .

اومنحیث طبیب دردآشنا در شفاخانه ابن سینا شهر کابل ، ریاست صحت عامه ولایت ننگرهارایفای وظیفه می نمود و درسال های پیش از مهاجرت خود در حوزه اول شهر کابل متصدی امور اداری بود . داکتر پاینده محمد فیض شخص متواضع ، مهربان و متعهد به امر مردم بود و در راه خدمت به همنوعان خود از هیچ تلاشی دریع نمیکرد . او آرزو داشت تا در کنگره پیشین حزب ما به حیث نماینده سازمان ما اشتراک ورزد ولی بیماری جانسوز به او این مجال را نداد .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی رفیق گرامی خود را ضایعه بزرگ دانسته و در گذشت او را به خانواده و همه همبسته گان ، رفقا و همه دوستان وی تسلیت میگوید. اعضای شورای ما خود را در این سوگ شریک دانسته و یادش را گرامی میدارد .

روحش شاد باد !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغاننستان

ویانا ، اتریش