برگشت همه بسوی اوست!

اعـلان فــوتی

 سیما نیازی همسر . مسعود نیازی پسر . زهره نیازی دختر . نیلاب نیازی عروس . امان خان داماد. زری سلیمانخیل خواهر . سلطان احمد سلیمانخیل شوهر خواهر. ملالی شیرزی احمدی ، هیلی شیرزی ، هوسی شیرزی ، درانی شیرزی ، پلوشه دهزاد ، فرید شیرزی ، احمد ولی شیرزی ، خالد شیرزی ، زیارمل شیرزی ، مصطفی سلیمانخیل ، منصور سلیمانخیل ، طارق سلیمانخیل و عمر سلیمانخیل خواهرزاده ها. حاجی محمد فاروق نیازی ، ابوبکر نیازی مینه شکوری و اجمل شکوری برادرزاده ها. شیما حکیمی ، شیلا اعظم و رونا شفا خیاشنه ها. حشمت حکیمی پسر خیاشنه. جاوید فضلی و محمد حنیف اعظم باجه ها. قدرت الله احمدی ، احسان نظام و احمد مسیح دهزاد دامادان خواهران. نجيب مسكينيار داماد برادر. یلدا پژمان شیرزی ، فرزانه شیرزی ، یلدا نجیبی شیرزی ، فرزانه هاشمی ، مينه گلابزوی و نيلاب سليمانخيل عروسان خواهران و باقی خانواده های نیازی ، شیرزی ، سلیمانخیل و مرزازاده نسبت وفات دگروال متقاعد عبدالحکیم نیازی سابق افسر گارد جمهوری افغانستان به اطلاع میرسانند که جنازه ساعت ۱۱ روز شنبه ۶ ماه اکتوبر در هدیره مسلمانان شهر کوپنهاگن - دنمارک به آدرس ذیل بخاک سپرده میشود:              

 Vestre Kirkegårds Allé 15, 2450 København

فاتحه مردانه و زنانه مرحومی از ساعت 1 الی 3 بعد از ظهر همان روز به آدرس ذیل گرفته میشود:

Gammel Køge Landevej 117, 2500 Valby

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۰۳۰۱۰

 

 

 

 

 

شماره هاي تيلفون : خالد شيرزی : 20973957 زيارمل شيرزی : 22371396