پیام همدردی شورای كشوری هالند ح م م ت م ا

 

شورای كشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  از وفات مرحوم جنرال متقاعد محمد طاهر صافی ، برادر رفیق محترم انجنیر رزاق طلوع اطلاع حاصل نمود .

از نام اعضای شورای كشوری  و شورای رهبری ؛ عمیق ترین مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به رفیق محترم طلوع ، سعیده جان طلوع، فامیل و بازمانده گان مرحومی ابراز نموده ؛ برای شان صبر جمیل ،  و بر روح متوفی بهشت برین استدعا مینمایم.

یاد این خدمتگار وطن جاویدان باد!


بصیر دهزاد
رییس شورای كشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۱۵۰۴