پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، مراتب تسلیت وغم شریکی خود را نسبت وفات نابهنگام رفیق محمد عظیم ، برادر رفیق گرامی محمد امین حکیمی مسوول شورای کشوری بلجیم حزب، تقدیم مینماید.

امیدواریم که  غم شریکی وشرکت رفقا ودوستان به اندوه وارد شده از نبود فقید رفیق عظیم، در سوگ  نشسته  گان،   کاهش بخشد.

برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

یاد و خاطرات زنده یاد جاویدان باد

شورای کشوری بلجیم حزب م.م.ت.م.ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۷ـ ۰۶۰۳