اعــلان فــوتی

انالله و انا الیه راجعون

عاقله رستمی خانم ،
مرسل رستمی دختر ،
محمد امین حکیمی  و محمد رحیم رستمی برادران ،
محمد اسلم دادمل ماما  و ظاهره دادمل خانم ماما ،
زینب حکیمی خواهر ، سیر حکیمی ، زهره حکیمی احصاری ، زحل حکیمی ، جاوید حکیمی ، ولید حکیمی و خالد حکیمی برادر زاده ها ، رویا حکیمی و شیما رستمی خانم های برادر ، محمد صبور رسولی ، طوبا رسولی ، محمد عمر رسولی ، محمد صابر رسولی ، مرتضی رسولی ، زویا رسولی الفزاد ، ولید شاه الفزاد ، حسیب شاه الفزاد ، امینه یعقوبی  و فریدون یعقوبی خواهرزاده ها ،
شیرمحمد رسولی ، فریدجان الفزاد و فقیرانه صافی شوهران خواهران ،
حاجی غلام فاروق حیدری ، حاجی غلام صدیق حیدری و محمد جمیل حیدری خسر بره ها ،
کریمه حیدری پوپل و عادله حیدری امیری خیاشنه ها ،
محمد هارون یعقوبی پسر ماما ،
حفیظ الله مصدق انوری ، محفوظ انوری و رومل انوری خسر بره های برادر ،
ثریا احصاری انوری ، سهیلا خلیل ابوبکر و لیدا حمیدی خیاشنه های برادر ،
محمد سلیمان احصاری ، اجمل حمیدی و حمید سروری باجه های برادر ، نسبت وفات محمد عظیم  رستمی ، که جنازه قبلاً به هدیره آبایی شان در کابل بخاک سپرده شده باطلاع دوستان رسانیده می شود که فاتحه مردانه و زنانه برای یک روز از ساعت ۱ الی ۳ بجه بعد از ظهر روز یکشنبه ۴ مارچ ۲۰۱۸ در مسجد عراقی ها واقع :

Lange van bloerstraat -- 139
2060 -- Antwerpen
België

برگزار می گردد .


تشریف آوری شما دوستان عزیز و گرامی باعث خشنودی روح آن مرحوم و تسلیت و شکیبایی فامیل رنجور خواهد گردید .
ومن الله توفیق

نوت :
در صورت ضرورت به نمرات ذیل  :
0032 484 97 73 19
0031 617 63 60 48

می توانید تماس حاصل نمایید.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۶ـ ۲۷۰۲