پیام تسلیت  شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

به مناسبت فوت رفیق انجنییر عزیزاحمد عضو شورای مرکزی نهضت زحمتکشان افغانستان

 

رفیق انجنیر عزیز احمد  از چهره های فرهیخته و از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور  چهره به نقاب خاک سپرد.

او که پرچمدار نستوه راه انسانیت  و دادخواهی بود ، همیشه برای مردم و به خاطر مردم نفس کشید، نفس های گرم او پیام دادخواهی را به کشور ارمغان داشت. بادرد ودریغ مرگ  این نفس ها را برای ابد در گلوی او خاموش ساخت!

شورای انسجام وهماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که مرگ این پرچمدار فراز اندیش را یک ضایعه بزرگ به  جنبش دادخواهی کشور می داند ، به این باور است ، که اندیشه ها دادخواهانه رفیق عزیز در اندیشه های نسل پسین همیشه شگوفان خواهد بود.

به این وسیله تسلیت های رفیقانه و صمیمانه خود را به رفیق شیر محمد بزرگر رییس شورای مرکزی نهضت زحمتکشان افغانستان ، به رفیق حفیظ همزاد رییس شورای اروپایی و همه رفیق های نهضت  زحمتکشان افغانستان و به همه  راهیان راه دادخواهی ابراز می دارم

بادرود

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۲۷۰۲