پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بمناسبت مرگ نابهنگام محترم دكتور سید احسان هاشمی، به بازمانده گان و اقارب مرحومی، به خصوص رفـیق صفی ظهوری ، قبله گاه صاحب و خانواده محترم شان ؛ رفـیق سید عسكر نجم و خانواده  محترم شان تسلیت عرض نموده  ؛ روح آن مرحومی را شاد ، و فردوس برایشان آرزو داریم.

شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۰۰۲