پیام غمشریکی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 به مناسبت فوت شادروان حسین نیکجو برادر رفیق سلیم کارگر وخسربره رفیق گران ارج یاسین صادقی

 

غمنامه ای مرگ اینک بادرد و دریغ در برگه زنده گی حسین نیکجو شخصیت فرهیخته و انسان بردبار فرو نشست و او را با خود برد.

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا مرگ این عزیز خانواده را دردناک پنداشته ؛  و خود را با اندوه وارده با رفیق ها : سلیم کارگر، رفیق فرهیخته و مبارز نستوه یاسین صادقی  شریک می داند.

به آن رفیق فروخفته در خاک بهشت برین ؛ و به خانواده و دوستان شکیبایی وصبر تمنا می دارد.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۴ـ ۰۷۰۲