اعـلان فـوتی

باز گشت همه بسوی اوست

فامیل های منصوری ، مصدق ( انوری ) ، هاشمی و نورستانی مقیم در اروپا نسبت وفات وزیربیگم منصوری همسر مرحوم حیات الله منصوری سابق پیلوت نظامی که جنازه هفته قبل در شهر تورنتو کانادا به خاک سپرده شده است به اطلاع دوستان و علاقمندان می رسانند که فاتحه مردانه و زنانه روز یکشنبه مورخ ۲۰ اگست ۲۰۱۷ میلادی از ساعت دو الی چهار بعد از ظهر در آدرس ذیل برگزار میگردد :

 

EVENTZENTRUM - Arianasaal

Am Turm 35

53721 Siegburg

Germany

اشتراک شما دوستان و عزیزان در مراسم فاتحه و اتحاف دعا باعث خوشنودی روح متوفی و تسلی خاطر بازمانده گان آن مرحومه می گردد .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۹۰۸