حزب مردم افغانستان

شورای اروپایی

پیام تسلیت

به مناسبت وفات مادر رفیق امان الله عزیزی عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

با تآسف مادر رفیق امان الله عزیزی عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست.

شورای اروپایی حزب  مردم افغانستان مرگ این بانوی گرانمایه را  یک ضایعه پنداشته وبه همین منظور تسلیتهای گرم خود را به رفیق گرامی عزیزی ، به خانواده ودوستان آن مرحومی پیشکش می دارد.

به آن بانوی پیوسته به ابدیت بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان