تجلیل شایسته از روزجهانی زن درکشورهالند         

 

                        

شورای سراسری زنان افغان درهالند به همیاری همایش اروپایی زنان افغان از روز هشتم مارچ، روز جهانی زن  درکشور هالند با برگزاری محفل باشکوهی تجلیل وگرامیداشت بعمل میآورد.

درین محفل خجسته وخاطره انگیز؛ محترم احمد پرویزهنرمند بااستعداد وخوش آوازبااجرای کنسرت جالب وبیادماندنی به حاضرین محفل شادی وسرورهدیه مینماید.

چون محفل برای خانمها اختصاص یافته است بنابرآن ازخانمها ودوشیزه ها ازسرتاسرهالند صمیمانه تقاضا بعمل میآید درمراسم باشکوه اشتراک ورزیده ودربرنامه اختصاصی گزینش دختران شایسته سال درآدرس آتی فعالانه سهیم شوند.

زمان تدویر محفل بروز شنبه مورخ دوم مارچ  2013  ازساعت 16  بعدازظهر الی 23 شب

قیت تکت درصورت ریزرف 10 یورو

بروزمحفل 13 یورو  برای اطفال تاسن دوازده 3 یورو

 

نشانی:                                                                                                                 

Olympus 11     6832  EL   Arnhem

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone:

F.Saterzada      026-3229716

S.Zahmat          06244656