پیام تبریکی کمیته، کشوری المان حزب آبادی افغانستان بمناسبت فرارسیدن عید قربان

 


عید سعید قربان یا عید سعید اضحی یکی از بزرگترین عید مسلمانان جهان بوده وبه اساس تاریخ اسلام در مورد یاد بود آمادگی حضرت ابراهیم خلیل الله در قربانی نمودن پسرش حضرت اسمعیل در راه خداوند همه ساله از طرف کشور ها وملت های مسلمان تجلیل به عمل می آید۔
این روز در کشور ما نیز توسط مردمان با دیانت ما همه ساله با اجرای قربانی ها،تحفه،دادن ها،رفتن به خانه، دوستان وعزیزان و رفتن به تفریگاه ها و براه انداختن میله ها گرامی داشته میشود۔
لذا کمیته، کشوری المان حزب آبادی افغانستان به احترام به این عنعنه، ملی که از تاریخ اسلام به ما به ارث رسیده فرا رسیدن این روز خجسته را به تمامی رفقا، وهموطنان ما وفامیل های محترم شان تبریک گفته ویک عید مملو از خوشحالی ومسرت  واحیا، حقوق تمامی هموطنان در یک فضای صلح وارامش وعدالت اجتماعی خواهان است۔
عید به همه یی تان مبارک !
با احترام


     
مسوول حزبی کمیته، کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۹۰۶

 

Copyright ©bamdaad 2023