پیام شادباش کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

به مناسبت  نوروز و آغاز سال نو خورشیدی

 

تجلیل ازسال نو و بهارنو از دیرینه ها بخشی از فرهنگ وکلتور آریاییان قدیم بمثابه نمادی از زنده گی در سرور و پیام آورنده خوشبختی های جدید در فرآوده های طبعیت و زنده گی اجتماعی جز میراثی از گذشتگان بما به ارث رسیده و خوشبختانه که تمامی آریاییان از گذشته ها تا به حال از این روز آغازینه، سال نو با میله های بهاری و فراهم نمودن شیرینی ، سیر و گردش ، سمنک و آماده کردن هفت میوه یا هفت سین، پوشیدن لباس های جدید و گردهمایی فامیل ها بدورهم تجلیل بعمل می آورند.


کمیته حزبی حزب آبادی افعانستان درکشور المان با درک همه جانبه از این اصل فرهنگی ،خود را در این جشن جامعه مهاجرافغان درالمان ، رفقا و خانواده هایشان شریک دانسته ، تبریکات قلبی خود را بدین مناسبت به هممیهنان ابراز نموده ، خو شی ، سعادتمندی وکامیابی های فراوان و روزهای بدون چالش درسال نو را برای همه آرزومند هست.

ما برای هموطنان در داخل کشور و سایر کشورهای جهان درهمخوانی با شادباش نوروزی هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، آرزوی سلامتی ، بهروزی و شادکامی مینماییم.
نوروز و سال نو مبارک !

با تقدیم احترامات،

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۰۰۳

Copyright ©bamdaad 2023