حزب آبادی افغانستان همراه و همپا با مردم

 

 فعالین کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان به رهبری رفیق انجنیراکرم عظیمی رییس آن کمیته بروز یکشنبه ۲۳ قوس به خیمه دادخواهی هموطنان بلخی رفته ، و از حرکت مدنی آنها حمایت خود را اعلان نمودند .

دراین دیدار پیام رهبری حزب آبادی افغانستان به آنها انتقال ، و پشتیبانی و همبستگی اعضای حزب در ولایت بلخ ، و سراسر کشور از مبارزات مردم  بخاطر رهایی عبدالروف طفل نه ساله که ۴۷ روز قبل اختطاف گردیده است ، ابراز گردید .

از مقامات امنیتی ولایت بلخ تقاضا به عمل آمد تا با تشدید کار اوپراتیفی ، اختطاف گران را شناسایی ، با فعالیت عملی اقدامات شانرا خنثی و طفل معصوم نه ساله را از چنگ شان آزاد و به آغوش گرم خانواده و مادر داغدیده و چشم براه برگردانند .

هر گونه سهل انگاری درزمینه ، جفا به مردم و تامین امنیت آنهاست!

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۴۰۱۲

Copyright © bamdaad 2020