از فعالیت های رفیق مهدی عظیمی تقدیر به عمل آمد

از سوی انجمن دانشجویان قره باغ طی برنامه ای که به منظور تجلیل از روز دانشجو و راه یافته گان جدید به تحصیلات عالی بروز جمعه ( ۳۰عقرب۱۳۹۹) برگزارشده بود ازفعالیت های کمیته  ولایتی حزبی غزنی حزب آبادی افغانستان به ریاست رفیق مهدی عظیمی و همکاری های شان با دانشجویان تقدیرصورت گرفت.

دراین برنامه تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی، متنفذین، محصلین و مقامات حکومت محلی اشتراک داشتند.

( کمیته ولایتی غزنی )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۱۱

Copyright © bamdaad 2020