هموطنان ارجمند!

مدتی است که همه ای من و شما از رویداد ها و رخداد های خونین و تراژید در نقاط مختلف خاصتا پایتخت کشور کابل نشسته به خون، متاثر و سوگوارهستیم که بدبختانه این وضعیت اخیراً بیشتر از قبل ما را در غم عزیز ترین و نخبه های کم نظیر مان نشانده دل میلیون ها انسان شریف وطن را جریحه دار ساخته است. از این رو سوگمندانه یک پارچه شعر بمناسبت رویداد های غم انگیز ترتیب نموده خود را غم شریک هر هموطن داغدار خود میدانم. 

 

 

 

 

     گــریه میکند

از دردِ چیست که وطن گریه میکند

آتش گرفته باغ  و دمن گریه میکند

درهرطرف بساطِ غم و رنجِ روزگار

دزدیده  خنده های چمن گریه میکند 

خونین کفن شده اطفال و مرد و زن

در سوگ وطن  پیرِ کهن گریه میکند 

دامن زده خزانِ  غم و ناله های سرد

خموش شده نوایِ سخن گریه میکند

بلبل  ز باغ  و چمن  پا کشید و رفت

کز  وحشتِ  صدایِ زغن گریه میکند 

تا کی؟ دلِ حزینِ  وطن ناله سرکشد

گهریک زغم دریده یخن گریه میکند

( س ع  گهریک )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۴۱۱

 

Copyright © bamdaad 2020