پیام تسلیت سازمان زنان افغانستان به خانواده های قربانیان دانشگاه کابل

 

کشتار بی رحمانه ۲۲ تن از دانشجویان دانشگاه کابل در روز دوشنبه دوم ماه نوامبر افکارعمومی مردم افغانستان و جهان را شوکه کرد.

براساس گزارش رسانه های افغانستان،۳ تروریست تا دندان مسلح که توانمندی ۶ ساعت جنگ را با حکومت داشتند بالای دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل حمله کرده۲۲  جوان دانشجو را بیرحمانه کشتند و ۴۰ دانشجوی دیگر را زخمی نمودند.

تا حال که دو روز ازسلاخی دانشجویان می گذرد ، هیچ یک ازمسوولان امنیتی درزمینه پاسخ نداده است. اگرحکومتی بیرون ازچهاردیوارارگ وجود می داشت.باید مسولان بی کفایت وزارت داخله ،ریاست امنیت و قومندانی امنیه را دراسرع وقت به پشت میله های زندان می فرستاد. درحالیکه حکومت فاسد و همدست تروریستان اصلاْ توجه ی به ملت ستم دیده خود ندارد وفقط با اطرافین چک چکی خود مصروف مهمانی خوری ها،توظیف مقام ها، اهدای مدال ها، جمع آوری پول ها و قرارداد ها است.

مافیای قدرت این را باید بداند که پاسخگوی قطره قطره خون مردم و تامین کننده امنیت سراسر افغانستان  است.

طوریکه درطی سال های پسین دیده شد حکومت درراس آن سرقومندان اعلی کشور دراجرای امورامنیتی موفق نبوده و این ناکامی ها باعث تلفات زیادی انسانی گردیده است.

« سنگی که سنگین است برداشته نمی توانید ببوسید و در جایش بگذارید! » وخود استعفا بدهید.تا فردی با تجربه وآزموش دیده امنیت هم میهنان را به دوش گیرد و از قربانی شدن هایی فرزندان ناچارمردم جلوگیری به عمل آید.

سازمان زنان افغانستان مراتب تاسف عمیق خود را نسبت به این جنایت نابخشودنی و دلخراش اعلام می ‌کند و همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌ها و بازمانده گان همه دانشجویان قربانی دانشگاه کابل و کورس آموزشی کوثر و هم‌ میهنان عزیز تقدیم نموده و برای زخمی ها شفای عاجل آرزو می کنیم.

سازمان زنان افغانستان

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۱۱

Copyright © bamdaad 2020