بروزدوشنبه ۲۱ میزان سال روان ساعت ۴بجه بعد از ظهررفیق متین عضوهیات اجراییه حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفیق فضل احمد فروتن معاون کمیته حزبی ولایتی و رفقا محمد افضل رحمتی ، نجات و شهید زاده اعضای کمیته ولایتی هرات  با رهبری نهاد جوانان خردورز به دفتر کمیته حزبی ولایتی ملاقات نمودند.

دراین نشست نخست معاون کمیته ولایتی رهبری نهاد متذکره را خیرمقدم وخوش آمدید گفتند و به ادامه آن درمورد ضرورت بسیج جوانان اعم از پسر و دختر در امر مبارزه در راستای تامین عدالت اجتماعی و رشد واستحکام صفوف حزب از میان آنها صحبت نمود.

رفقا هریک بالنوبه محمد افضل رحمتی درمورد ضرورت مبارزات مشترک و تامین روابط حزب با جامعه مدنی ، و رفیق شهید زاده رییس نهاد صدای صلح جوانان درمورد نتایج سفری کاری اش به کابل گزارشی را ارایه نموده و از رفیق  داکترراوش رییس حزب آبادی افغانستان نسبت به حمایت و استقبال شایسته شان از جوانان تشکر وقدردانی بعمل آوردند

متعاقبا محترم خانم پژواک رییس نهاد جوانان خرد ورز،  این نشست را آغاز گامی به سوی اهداف و مبارزات مشترک میان کمیته حزبی ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان ونهاد جوانان خرد ورز دانسته است و بعد از بحث وگفت و گو و ابراز نظر پنج تن از نهاد متذکره عضویت حزب را با ارایه درخواستی پذیرفته اند.

دراخیر رفیق محمد انور متین کار این نشست مشترک را عالی وموثر ارزیابی نموده ، و براین امر تاکید نموده است که بین حزب ابادی وجامعه مدنی رابطه پویا ومعنی دار وجود دارد که در زمینه های معارف بشری، آگاهی وبیداری و دادخواهی از بهرعدالت وتغییر و بسیج افکار توده های میلیونی که ضرورت مبرم و تاریخی این برهه از زمان است تا براصل استحکام پایه های اجتماعی حزب پرداخته شود این نخستین گام نخواهد بود بلکه داره گام های دیگری نیز درامر مبارزه مشترک با جامعه مدنی به پیش برداشته می شود. نشست به امید فعالیت های بیشتر وبهتر درمیان جوان خاتمه یافت.

 

 

 

بامداد ـ ۱۳/ ۲۰ـ ۱۴۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020