دیداربا جوانان و بهره گیری از نظریات آنها

حزب آبادی افغانستان به نیکویی میداند که جوانان آگاه و بادرد کشورعلاقمند تاثیرگزاری در فعالیت های اجتماعی بوده  و با شرایط موجود اجتماعی ـ اقتصادی و مشکلات بیشماری که دم راه جوانان  کشور قراردارد ناسازگارمیباشند. با ارزش نهادن به دیدگاه ها و شایستگى‏ هاى جوانان حزب آبادی افغانستان مطابق اصول مرامی خود پیوسته راه ها و وسایلی را جست و جو مینماید تا  پیوند نزدیک تری با جوانان در سراسر کشورتامین  نموده ، آنها را با اصول و سیاست های حزب آشنا سازد. حزب آبادی افغانستان از مشورت با جوان و نظرخواهى از آنها ، تلاش دارد تا به آنها منیحث آینده سازان کشور مسوولیت ‏پذیرى درزنده گى ، و جایگاه تحولات اقتصادی و اجتماعی به سود مردم را بیان نماید. ارزش نهادن به خواست ها ، دیدگاه ها و شایسته گى ‏هاى جوانان میتواند حزب را در تحقق برنامه های مردمی و آینده نگر آن کمک نماید .

بربنیاد همین باور حزب درکار با جوانان و تلاش برای حضور آنها در فعالیت های اجتماعی در سالهای گذشته و به خصوص پس از« پلینوم سوم عقرب » ۱۳۹۸ کمیته مرکزی به دیدار با نماینده گان جوانان و تبادل نظربا آنها توجه بیشترمعطوف نموده است .

در ادامه دیدار و تبادل نظر با نماینده گان جوانان پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس ، و شماری از رفقای دالانشای حزب بروز ۱۳ میزان در دفتر مرکزی حزب با هیات رهبری « نهاد صدای صلح جوانان »مقیم هرات ملاقات و تبادل نظر نمود.

در این دیدار دوستانه محترم عبدالله شهید زاده رییس « نهاد صدای صلح جوانان »  در باره تاریخچه ،  کارو فعالیت نهاد روشنی انداخته ، دستآوردهای کاری شانرا برشمرده ، و برنامه های آینده خود را توضیح کرد. بعداْ محترم نقیب الله شهابی ، مسوول تیم خلاقیت های برتر رشته سخن را بدست گرفته روی کار بخش مربوط معلومات مفصل ارایه نمود . دراین نشست دوستانه سه تن دیگراز نماینده گان « نهاد صدای صلح جوانان » نیز پیرامون عرصه های کاری و دستاورد های شان صحبت نمودند.

سپس پوهاند داکتر محمد داوود راوش  رییس حزب آبادی افغانستان ، رشته سخن را بدست گرفته پیرامون نقش جوانان درحال و آینده ، خلاقیت های کاری جوانان ، جایگاه  آموزش و پرورش و ضرورت آن برای همه ، بخصوص نسل جوان کشور ، همآهنگی بین نهادها و سازماندهی کارمشترک و سایر مسایل مبرم مربوط به زنده گی جوانان کشور به تفصیل صحبت نموده ، کارکرد های نهاد را ستوده و بخاطر ارج گذاری و تقدیر از زحمات شان تقدیر نامه دارالانشای حزب  آبادی افغانستان را به محترم عبدالله شهید زاده رییس « نهاد صدای صلح جوانان » مقیم هرات اهدا نمود .

درختم نشست تدابیری برای کارمشترک اتخاذ ، و نشست با اخذ عکس های یادکاری  و آرزومندی برای تامین صلح پایدار و سراسری درکشور، سرفرازی و بهروزی جوانان پرتلاش  و مردم زحمتکش افغانستان حوالی ساعت یک و سی بعد از ظهر اختتام یافت . ـ بـامـداد

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۶۱۰

Copyright © bamdaad 2020