بریگاد پزشکی کوبا مستحق جایزه صلح نوبل 

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با ارسال یک نامه سرگشاده به اعضا، دوستان، و کارگران سراسر جهان، خواهان اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ ترسایی به بریگاد پزشکی «هنری ریو» کوبا شده است. ما نقشی را که بریگادهای پزشکی کوبا با از خودگذشته گی برای ۶۰ سال در ارايه خدمات به تقریباً کل جهان با یک کار نوع‌ دوستانه، همبسته گی و بشردوستانه ایفا نموده اند، به ویژه «بریگاد هنری ریو» را که به وسیله فیدل با هدف نجات جان‌ها در زمان‌ های فاجعه، واگیری، همه‌ گیری و دیگر رویدادهایی که کمک پزشکی و شبه ‌پزشکی کویا را می ‌طلبند بنیان نهاده شد، به مثابه بالاترین بیان انسانیت و همبسته گی انترناسیونالیستی ارزیابی می ‌نماییم.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با ارسال یک نامه سرگشاده به اعضا، دوستان، و کارگران سراسر جهان، خواهان اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ به بریگاد پزشکی «هنری ریو» کوبا شده است. متن کامل نامه به شرح زیر است:

« کشور ما نه بمب بر سر خلق‌های دیگر می ‌ریزد، نه هزاران هواپیما برای بمباران شهرها می‌فرستد. کشور ما دارای سلاح‌ های اتمی؛ سلاح‌ های شیمایی، یا سلاح‌های بیولوژیک نیست. ده‌ها هزار دانشمند و پزشک کشور ما در ایده نجات جان‌ ها آموزش دیده اند. »

همکاران، برادران و خواهران طبقه کارگر جهانی،

فدراسیون جهانی اتحادیه ‌های کارگری به اعضا، دوستان و کارگران ساده سراسر جهان که هر روز برای بقای خود، برای دفاع از حقوق کارگری خود، برای داشتن یک زنده گی انسانی در میان شرایط بی ‌سابقۀ همه‌ گیری مبارزه می‌ کنند، درود می‌ فرستد.

کارگران کشورهای سرمایه ‌داری، از آغاز شیوع همه ‌گیری، نه فقط مرده‌های خود را شمرده‌اند، بلکه به رسواترین شیوه غيرانسانی بودن دولت‌های بورژوایی را دیدند، که در عدم اتخاذ اقدامات موثر برای حمایت از مردم تردید به خود راه ندادند تا سرمایه بزرگ، و روسا، سود حتا بیش ‌تری به دست آورند.

مرده‌های بی‌ شمار در ایالات متحده امریکا، برازیل، ایتالیا و کلمبیا، همچنین در دیگر کشورها، بر جنایات دولت‌های شان علیه مردم خود گواهی می ‌دهند

مرده‌های بی ‌شمار در ایالات متحده امریکا، برازیل، ایتالیا و کلمبیا، همچنین در دیگر کشورها، بر جنایات دولت‌هایشان علیه مردم خود گواهی می ‌دهند .

اما، علیرغم این درد و غم، ما کارگران با غرور روحیه همبسته گی و از خودگذشته گی قهرمان طبقه کارگر، پرسنل پزشکی را دیده ایم که در سراسر جهان هر روز علیه همه‌ گیری نبرد کرده اند.

با اين اوصاف، ما نقشی را که بریگادهای پزشکی کوبا با از خودگذشته گی برای ۶۰ سال در ارايه خدمات به تقریباً کل جهان با یک کار نوع‌ دوستانه، همبسته گی و بشردوستانه ایفا نموده اند، به ویژه «بریگاد هنری ریو» را که به وسیله فیدل با هدف نجات جان‌ها در زمان‌ های فاجعه، واگیری، همه‌ گیری و دیگر رویدادهایی که کمک پزشکی و شبه ‌پزشکی کویا را می ‌طلبند بنیان نهاده شد، به مثابه بالاترین بیان انسانیت و همبسته گی انترناسیونالیستی ارزیابی می‌ نماییم.

به همین دلیل:

ما این را بسيار مهم می ‌دانیم که سازمان‌های عضو فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، هر سندیکای رزمنده، خواهان این شود که جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ ترسایی به بریگاد بهداشت بین‌المللی هنری ریو کوبا اعطا شود

ما این را بسيار مهم می ‌دانیم که سازمان‌ های عضو فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری، هر سندیکای رزمنده، خواهان این شود که جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ به بریگاد بهداشت بین‌المللی هنری ریو کوبا اعطا شود ، از این راه، جایزه به گروهی اعطا  خواهد شد که که حقیقتاً برای خیر بشر و نه برای اهداف‌ امپریالیست ‌ها فعالیت و کار می ‌کند. در عین ‌حال، یک پاسخ جهانی به آن‌هایی داده خواهد شد که نمی‌توانند بپذیرند که یک کشور کوچک و تحت محاصره مورد هدف امپریالیسم بین‌المللی، می ‌تواند چنین خدمت بزرگی به بشریت ارايه نماید.

بنابراین، ما از هر سندیکا می‌ خواهیم قطع‌ نامه‌ ها، بیانیه‌ ها و اعلامیه‌های همبسته گی را که خواهان اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ ترسایی به بریگادهای پزشکی کوبا هستند، از طريق پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

همه اسناد در ویب‌ سایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری منتشر خواهند شد.

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۶/ ۲۰ـ ۳۱۰۸

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020