مـردم عدالـت میخـواهند!

هفتاد درصد مشترکین برق در بلخ قشر بی ‌بضاعت جامعه هستند و از بالا بودن تعرفه برق شکایت دارند.

 

 با نشرنامه اعتراضیه رفیق گهریک زیرعنوان « مـردم عدالـت میخـواهند !» ، شماری از دوستان در باره بی عدالتی در توزیع و نرخ برق درکشور شکایت نموده ، نظریات شانرا در این مورد با ما شریک ساختند .از آنجایی که حزب آبادی افغانستان منحیث حزب دادخواه و مردمی  خواست ها و نیازهای مردم را مورد توجه قرارداده و در حق طلبی مردم خود را شریک میداند ، اینک تارنمای بامداد  ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان ،  به پیگیری این معضله پرداخته گزارشی در باره وضع و نرخ قیمت برق در ولایت بلخ را بنشر رسانیده ، از مقامات مسوول  دولت و تصدی برشنا موسسه ، خواستار برخورد عادلانه و توجه جدی در باره این مساله بنیادی برای لایه های ناتوان کشور میباشد ـ بامداد

 

 

 مردم عدالت میخواهند !

گزارشی از ولایت بلخ 

پس از دو سال جنجال روی کاهش پول صرفیه برق در ولایت بلخ، نماینده شرکت برشنا میگوید که تعرفه برق رهایشی در این ولایت را کاهش می ‌دهد، اما پول صرفیه برق تجارتی را بالا می‌برد؛ موضوعی که از سوی مقام‌های محلی بلخ به شدت رد گردید. این مقام‌ها تاکید کردند که باید تعرفه برق اعم از رهایشی و تجارتی کاهش یابد.
نشست هیأت شرکت برشنا و مقام‌ های محلی بلخ به شمول مقام ولایت، نماینده گان مجلس، شورای ولایتی، نماینده گان گذر، اساتید دانشگاه و علما برای حل مشکل برق بلخ، شنبه ۱۴سرطان در مقر مقام ولایت بلخ برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ گفت که صرفیه برق بلخ نسبت به سایر ولایات بسیار بلند است. از سال‌ها به این ‌سو برای حل این مشکل صدا بلند گردیده، اما هنوز توجه جدی به آن صورت نگرفته است.
والی بلخ اضافه کرد که صرفیه برق رهایشی در بلخ هر کیلووات ۶.۲۵ افغانی و برق تجارتی هر کیلووات ۱۶.۸۸ افغانی که پرداخت آن برای باشنده گان بلخ بسیار دشوار بوده است. درهمین حال محمد افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ نیز گفت، از دو سال به این ‌سو برای کاهش صرفیه برق در بلخ دادخواهی صورت گرفته، اما برشنا هشت ماه مردم بلخ را فریب داده  و هنوزهیچ کارمفیدی صورت نگرفته است.
حدید افزود، حوصله مردم بلخ به سر رسیده و ادامه این وضعیت عواقب خوبی در پی نخواهد داشت.
در ادامه این نشست، گل‌ رحمان همدرد، نماینده بلخ در ولسی جرگه گفت: « برق از مسیر بلخ به کابل می ‌رود، اما این‌جا شش افغانی و بهای برق در کابل دو و نیم افغانی است، وقتی برق وارداتی است، باید قیمت اش در تمام ولایات یک‌ سان باشد.
همدرد تاکید کرد که ادامه این وضعیت بی‌اعتمادی و فاصله را میان مردم و دولت ایجاد میکند. این مساله برای شهروندان بلخ مهم است و بلخیان بیشتر از این تحمل صرفیه بلند برق را ندارند.
همچنین فوزیه حمیدی، نماینده بلخ در ولسی جرگه  افزود که رییس شرکت برشنا پس از ملاقات با نماینده گان بلخ در کابل، وعده سپرده که قیمت برق بلخ را مانند کابل‌ کتگوری ‌بندی کند.
در کنار این، مسوولین در اتاق‌های صنعت و تجارت و تاجران بلخ گرانی پول صرفیه برق را عامل رکود صنعت و تجارت در این ولایت عنوان کردند.
حاج خیرالدین مایل، تاجر ملی در بلخ  که در این نشست صحبت میکرد، بلند بودن تعرفه برق را عامل رکود فعالیت بخش خصوصی در بلخ دانست و تاکید کرد که وقتی تعرفه برق هرات مناسب بوده، رشد خوبی در سکتور اقتصاد دیده می‌ شود، اما در بلخ از نبود و بلند بودن تعرفه برق، سکتور تولیدی متوقف و متضرر گردیده است.
محمد یاسین اکبری، رییس اتاق تجارت و صنعت بلخ نیز گفت که فعالیت بیش از ۵۵ درصد صنعت در بلخ به دلیل نبود برق متوقف گردیده و شمار زیاد باشنده گان این ولایت بیکار گردیده‌اند.
در ادامه این نشست، عنایت ‌الله باور بامیک، فعال مدنی بلخ گفت که هفتاد درصد مشترکین برق در بلخ قشر بی ‌بضاعت جامعه هستند و از بالا بودن تعرفه برق شکایت دارند.
بامیک افزود: « وقتی برشنا یک سکتور دولتی است، پس چرا برق را در سرتاسر افغانستان یکسان توزیع نمیکند؟ چرا دولت برق ارزان میخرد، اما قیمت می‌ فروشد؟

پول زورمندان و مناطق تحت حاکمیت طالبان مربوط ما نمی شود ».
این فعال مدنی بلخ هشدار داد که اگر برشنا راه‌ حل مشخص نداشته باشد، بلخیان برای حل موضوع خود دست به عمل خواهند شد.
اما احمد خالد استانکزی، مسوول عواید و توزیع برق در سرتا سر افغانستان میگوید: « کاهش صد درصد تعرفه برق بلخ از سوی برشنا درنظر است، اما اگر در یک بخش کاهش به میان آید، باید یک بخش دیگر افزایش یابد» .
به گفته او، شرکت برشنا برق را از سایرکشورها خریداری میکند و مجبور به پرداخت پول آن است؛ بنا وقتی تعرفه برق رهایشی در بلخ کاهش می ‌یابد، تعرفه برق تجارتی افزایش خواهد یافت.
استانکزی تاکید کرد که تغییر تعرفه برق از صلاحیت برشنا نیست، بلکه مربوط هیات مدیره برشنا شامل وزارت های مالیه و انرژی و آب است که باید نماینده گان بلخ در نشست هیات مدیره برشنا شرکت کرده، در مورد حل مشکل برق بلخ صحبت کنند.
در پایان این نشست محمد بشیر توحیدی، سخنگوی والی بلخ تاکید کرد: « ما کتگوری را قبول نمی کنیم، کاهش تعرفه رهایشی و افزایش تعرفه تجارتی را قبول نداریم، بلکه خواهان کاهش پول صرفیه برق هستیم !» .
به گفته او، قبلا بلخ شاهد کتگوری بندی بوده، اما این موضوع قناعت بلخیان را حاصل نکرده است.
توحیدی تاکید کرد که اگر صرفیه برق رهایشی کاهش یابد، اما صرفیه برق تجارتی افزایش، بازهم مردم ما ضرر کرده و این پول هم از جیب عامه مردم پرداخت میگردد.
این در حالی است که نزدیک به سه میلیون تن در ولایت بلخ از برق دولتی استفاده میکنند، اما پول صرفیه برق ۹۰۰۰ خانواده در ولسوالی ‌های ناامن این ولایت از سوی طالبان جمع ‌آوری میگردد.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲۵/ ۲۰ـ ۰۷۰۷

 

Copyright © bamdaad 2020