افغانستان اماج جنایات هولناک جنگى و ضد بشرى


مردم به عزا نشسته افغانستان كه جنگ تحمیلى بیشتر از چهار دهه را متحمل گردیده اند و از دوسال باینطرف در گرداب " سراب " صلح خون میخورند ، توقع داشتند كه بعد از قرارداد پرهیاهوى جانب ایالات متحده امریكا با طالبان ، آتش بس و رفتن بسوى صلح را تجربه نمایند.
اما متاسفانه برخلاف تمام وعده و وعید ها ، حمام خون كماكان رونق دارد و مردم مظلوم همچنان سلاخى میشوند و همه روزه در نقاط مختلف كشور كربلا ها تكرار میگردد و افغانستان اماج دور جدید جنایات علیه بشریت و جنایات جنگى و ضد بشرى توسط طالبان و داعش قرار دارد و امروز تروریستان در شهر كابل و حمله بر شفاخانه ملكى ( داكتران بدون مرز ) حتا نوزادان و مادران حامله را نیزسلاخى و ( ١٣ ) تن را شهید و ( ١٦ ) تن را مجروح نمودند، و در ننگرهار در مراسم تدفین حملات انفجارى را انجام و ( ٢٤ ) تن از اهالى ملكى را شهید و تا ( ٧٠ ) تن را مجروح ساختند.
اظهر من الشمس است كه دراین حوادث خونین ، وقوع جنایت بزرگ علیه بشریت ، ضد بشرى و جنگى بر ضد افغانان مظلوم مطرح است كه:
بر طبق تمام معیارها و موازین قبول شده حقوق بین المللى در كته گورى " جنایت علیه بشریت " تعریف گردیده است.
مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیون های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م ) ، این عمل جنایتکارانه که « بشکل هدفمند » و « از قبل پلان شده » صورت گرفته در کته گوری « جنایات جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » مسجل گردیده است.
بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، دفاع از حق حیات مردم باید بمثابه اساسى ترین حق طبیعى ، بمثابه فورى ترین و مبرم ترین وظیفه انسانى ، اسلامى و افغانى تمام نهاد هاى سیاسى ، اجتماعى و فرهنگى متعهد به انسانیت ، درسرخط كارشان قرارگیرد و بخاطر دستیابى به آن باید:  
صداى نعش آغشته بخون مادروطن را بگوش جهانیان برسانیم و متحدانه خواستار نفاذ آتش بس فورى و سراسر باشیم.

با حرمت


هیات رهبرى انجمن
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۸۰۵

Copyright © bamdaad 2020