سپينه  وبـا

 

هم مفتي او هم ملا درپسې گرځي
پنجابۍ توره بلا درپسې گرځي

 

تا د کومې گناه تور پر لمن راووړ
چې قاتله امريکا درپسې گرځي

 

يه زما ، په وينو رنگ زخمي هېواده
کور په کور سپينه وبا درپسې گرځي

 

رژوي دې د خندا گلان پر شونډو
د اغزن فصل هوا درپسې گرځي

 

تا د کوم فساد ماڼۍ رالړزولي
چې فاسده استغنا درپسې گرځي

 

ستا د مينې گل مې شين د زړه پر سر دی
زما ژوند او زما سا درپسې گرځي .

( صدیق کاوون )

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

Copyright © bamdaad 2020