۸ مارچ خاتینلر خلق ارا بیره میگه بغیشلنگن 

 

سیوگی بولاغی

 

صادق بولمه گن ایرکک خاتین دِلین آلالمس

خاتین نی سیوگن ایرکک اَیری تامده یاتالمس

آوقت، بی مزّه بولسه تماغینی قاقالمس

ساووق کونی اوچاققه ایرکک اَلَو یاقالمس

خاتین گه عاشق ایرکک، اوزگه تامان باقالمس

                       ***

ایرکک کیچیکیب قالسه، خاتین خواطر آلگی

قرانغو ده کیلیشی کونگلیده وهم سالگی

قولی قوروق ایرکک هم خاتینی دن اویالگی

خاتین نی خوش قیلمَگن، ایرکک بلاگه قالگی

عایله قَملی دن ایرکک کیشی قاچالمس

                        *** 

خاتین یُووَر اِیرینی کیرباستی سلّه سینی

باله نی یووینتیریب قَشییدی کلّه سینی

مزه لی پیشیره دی سوت - تاووق غلّه سینی

ییغلاق باله نی قوچیب اَیته دی الّه سینی

اوخله مسه باله سی ، آنه اویقو آلالمس

                          ***

خاتین توریب سیپیرگَی، توزیب یاتگن خانه نی

ایدیش - تاواق نی یوویب، تازه لر آشخانه نی

بِیجَب، یسَه ب قویه دی، مهمانگه قوشخانه نی

نصیحتی نی تینگلَر، قیناته - قینانه نی

چیمپیان هم خاتین چه اوی ایشی‌ گه چاپالمس

                        ***

آشخانه ده آوقتی، تندیرده ایسّیق نانی

اویقودن ییغلب تورگن کیچکینتای باله جانی

مکتب باش اوقتووچیسی یولک ده کوتگَی آنی

قولاغیگه چَلینر ایرنینگ قوشّه فرمانی

ایمیزَکلی باله نی اونته ایرکک باقالمس

                         ***

خاتین توتیب ساغه دی بوزاغی شوخ سیگیرنی

قوش هوکیزگه ییم قاریب، قیلر ایگیر - چیگیرنی

تورموش ارابه سی گه تاقر کوچلی دیگیرنی

قیشلاققه کوپ کوره سیز! بونده ی یوگیر- بِگیرنی

اوی نینگ بیکه سی اویده اوز تینچینی تاپالمس

                            ***

خاتین توقییدی قالین، ایریگه پول تاپه دی

ییرنی قیلیب خیشاوه ققشب تیکان چاپه دی

ایر عیبی نینگ اوستیده قَلین پرده یاپه دی

قیشلاق کوچه لریده ایت هم اونی قاپه دی

ایر چونتَگیگه آسان بَرماغینی سالالمس

                           ***

راضی قیلمَی خاتین نی ایر قیزی نی ساته دی

خاتین سیسین چیقَرسه ایرگه آغیر باته دی

قیزی نی چال گه بیرگن آته اوخلب یاته دی

قیز تقدیرینی اویلب آنه باشی قاته دی

کونگیل سِرینی خاتین بیگانه گه آچالمس

                          ***

بولسه تینیم وطنده، خاتینگه کتّه بیره م

غم کیرمه سین دلیگه، دیده سی بولمه سین نم 

یوللتمه سین اوییگه آلغیر چیریکی نی غم

تورموش چراغی خاتین یاغدوسی بولمه سین کم

خاتین اورنینی اویده باشقه کیشی باسالمس

                          *** 

خاتین سیوگی بولاغی، اویده آنه و دایه

قرسی بیلن ساله دی باله لریگه سایه

حیات عمارتی گه تیرکَلگن پولات پایه

خاتین نینگ غروری گه ییتمه یدی تاغ و قایه

خاتین وصفیگه شاعر بوندن آرتیق یازالمس

 

میمنه ، ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸

 ( محمد اشرف شریفی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۷۰۳

Copyright © bamdaad 2020