در رثاى پيرخردمند، استاد فرزانه و خردگستر زنده یاد پوهاند دوکتورغلام سخی مصوون، موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

مرد کهن که در بيشتر از هشت دهه اگاهانه حب الوطن من الايمان نصب العين راه و رسم زنده گى پرافتخاراو بود و به زادگاه ، وطن و مردمش عشق ميورزيد ، در تلاطم امواج روزگار و زماني که زادگاه او ، شهر کابل بخاطرتحقق پلان و ارمان يکى از خبيث ترين دشمنان افغانستان بايد ميسوخت و به تل خاک مبدل ميگرديد ، بالاجبار و بعد از تحمل مصايب عديده راهى ديار غربت ميگردد و بيشتر از دو دهه اخير عمر پر بار خود را در جلای وطن و با نام و خاطرات وطن سپرى و سرانجام بروز ( ٢٦ ) جنورى سال پار به عمر نودو شش سالگى داعی اجل را لبيک و به جاودانگى ميرسد و در ديار غربت در شهر فرايبورگ جرمنى رخ در نقاب کشيد و ما امروز با اندوه فراوان در سالروز وفات شخصيت بى بديل و از غنايم روزگار ، زنده ياد پوهاند داکتر غلام سخى مصوون استاد فرزانه و پر فضيلت ما ، يادشان را گرامى ميداريم و از شخصيت والاى شان تبجيل مينماييم .

فرزانگى و فضيلت علو مقام انسانى است و عروج به اين مرتبت ، مستلزم رياضت است در تمام عمر ، که انسان هاى متعهد به انسانيت و انسان محور همانند استاد گران ارج دوکتور مصوون بخاطر « دولت جاويد » ، زنده گى را با نيکى ، نيکنامى ، صفا ، وفا و محبت سپرى و بدان نايل ميگردند :

دولت جاويد يافت هرکه نيکو نام زيست

کز عقبش ذکر خير زنده کند نام را

زنده ياد پوهاند استاد مصوون از بزرگترين شخصيت هاى ورجاوند علمى و ملى افغانستان و شخصيت پروجاهت حقوقى بين المللى ، يکى از پاسداران سترگ علم و معرفت ، دانش و خرد و ترقی و تمدن و از علم برداران نور و روشنایی ، « پیر خرد » و معرفت ، یکی از معماران معارف و تحصیلات عالی ، استاد سابقه دار و رییس اسبق فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که در بیشتر از نیم قرن چند نسل از محصلان را اموزش داده و شاگردان شان در ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضاییه ، لوی څارنوالی ، وزارت عدلیه ، وزارت امور خارجه و سایر ارگان ها مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده و تا سطح قاضی القضات ، لوی څارنوال و ریاست دولت مسوولیت داشته اند ، يک ضايعه بزرگ ملى جبران ناپذير ميباشد .

استاد مصوون بزرگوار از مفاخرعلمی افغانستان و شخصیت اکادمیک با وجاهت بود که در مجامع علمی اروپا نیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از یونورستی هامبورگ دوکتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ و دوره های کسب تخصص را در کشور های امریکا و جرمنی سپری و در ده ها کنفرانس های علمی در سطح ملی و بین المللی اشتراک داشته اند .

در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان (۱۹۲۴ م ) که ساختن دولت ملی و قانون سالار مطرح است و جدل تاریخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگرایان و حاکمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده یاد عبد الواسع قندهاری مولف « تمسک القضات الامانیه » بحیث پدر قانون و تقنین یاد می نماییم ، در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاق های بین المللی که حقوق بین المللی مدرن در افغانستان مطرح میگردد ، در جمع سایربزرگان ، جايگاه و مقام معنوى پوهاند داکتر مصوون بمثابه یکی از پدران حقوق معاصر در افغانستان ميباشد که در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزش های قبول شده حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام یافتن حاکمیت قانون سهم ارزنده ایفا نموده اند.

استاد بزرگوار در تدوین لوایح ، مقررات و قوانین زیاد سهیم و در جمع اهل خبره عضویت کمیته تسوید پنجمین قانون اساسی را در دومین جمهوریت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین المللی و انعکاس میثاقهای جهانی در مواد ان نقش ارزنده را ایفا نموده و آثار و کتاب هاى ارزشمند ميراث معنوى شانرا تشکيل ميدهد .پوهاند داکتر مصوون شخصیت بزرگ ملی ، مستقل و غیروابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن که حتا در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلک و انتقال تجارب به جوانان دورنبود و در سال ( ١٩٨٦م ) با اشتراک مساعی شاگردان و اهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را در کشور تاسیس و در اولین کنگره آن بحیث رییس آن انتخاب گردید و در جلای وطن و غربت نیز بخاطر وضع ناهنجارافغانستان و افغانان ناقرار و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن صدای دفاع از داعیه افغانستان یکدهه قبل با تشویق شاگردان و همسلکان، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را در شهر هامبورگ ایجاد و در سمت اولین رییس ان انتخاب گردید و تا اخيرعمر بمثابه رییس افتخاری برکت شاگردان بود و همت عالی این « پیر خرد » جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش بود و نام و خاطرات شان براى هميشه رهنماى شاگردان میباشد .

استاد بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان و با صفات عالی انسانی ، مهربانی و مروت حیثیت پدرمعنوی را دارد که سراسر زنده گی ، کار ، صداقت و خرد او نمونه ذیقیمت است که همچون برلیان ناب سزاوار حرمت حق شناسان و قدرشناسان قرار خواهد داشت .

روانشان شاد ، ياد و خاطرات شان گرامى و نام سترگ اش جاودان باد !

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

ميرعبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۷۰۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright © bamdaad 2020