وداع دیدی حیاتگه جمعه کون استاد متین

سید عارف گهریک 

 

تینگری جنتدن عطا قیلسین اونگه منگو مکین (شعر حرمتلی استاد محمد اشرف شریفی تیلی دن)

حرمتلی و فضیلتمآب استاد محمد امین متین اندخویی، افغانستان نینگ تیل و ادبیات همده فرهنگی شخصیتی دنیا دن کوز یومدی.

مرحوم استاد محمد امین متین اندخویی، مولانا عبدالحی نینگ اوغلی ۱۳۱۹ هجری شمسی ییل فاریاب ولایتی گه قرشلی اندخوی اولسوال لیگی ده ضیالی بیر آیله ده دنیا گه کیل دی. باشلنغیچ بیلم لر نی آته سی دن اورگانیب کیینچه لیک اندخوی مکتب لریده آلتی صنف گه چه اوقیدی، اما شعر و ادبیات گه قیزیق گنی سبب لی، شهریده گی شاعر لر و ادیب لر، جمله دن مولانا قربت صحبتی دن فیض لر آلدی. مرحوم استاد متین شعر دن تشقری نثر گه هم قیزیقیب، تله ئ گینه تحقیقی اثر لر یازدی. اونینگ تورلی بولیم لر ده جمله دن اولکه علمی و تاریخی شخصیت لری و تاریخی و قدیمی جای لری حقیده یازگن مقاله لری اولکه میز نینگ تورلی روزنامه، مجله و جریده لریده باسیلیب چیقگن. مرحوم متین جناب لری اولکه نینگ تورلی ادبی و فرهنگی اداره لری ده ایش آلیب بارگن اونینگ اثر لری قویده گی لر دن عبارت:

کونگول سوزی، شعری توپلم، مرز خورشید، فارس چه شعری توپلم، باغ لاله پوش، اوزبیکچه شعری توپلم، کاسه ئ چوبی، بابا منگو مشهور به بابا ولی اندخویی، سادات دودمان سید برکه اندخویی، اندخوی و جایگاه آن در تاریخ. و بو اثر لر دن تشقری اون لر چه باشقه لر نینگ کتاب لری اونینگ اهتمامی بیلن باسیلیب چیق گن.

افسوس حرمتلی استاد محمد امین متین اندخویی کسللیک سببی ده جمعه کونی ۱۳۹۸ اییل نینگ جدی آی نینگ ۱۳ نچی تاریخی ده اندخوی اولوسوال لیگی ده دنیا دن کوز یومدی. روح لری شاد، جای لری جنت و خاطره لری جاویدان بولسین. و شو آرقه لی بو بویوک ضایعه نینگ او کیشی نینگ عایله اعضا لری، برچه علم و فرهنگ اهلی ده و بوتون افغانستان فرهنگ سیور خلقی گه تسلیت دییمیز.

حرمت بیلن 

سید عارف گهریک

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۰۱

Copyright © bamdaad 2019