اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

قابل توجه نویسنده گان، هم مسلکان و قلم بدستان عزیز،

 

روز سه شنبه دهم دسامبر  ۲۰۱۹ م.  روز بین المللی حقوق بشر است که از جانب سازمان ملل متحد همه ساله به تجلیل گرفته میشود. این روز تنها روز تجلیل و بزرگداشت از یک روز جهانی نیست بلکه روز تأکید و تبارز خواست های جوامع ، سازمان ها و نهادهای اجنماعی و سیاسی از رعایت و تمکین بر ارزش های اولیه حقوق بشری و تطبیق محتوای کنوانسیون بین المللی حقوق بشر  سال ۱۹۴۸م. ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همشهری میباشد.

در جهان نا امن کنونی که هر روز انسان ها با خشن ترین شیوه های ضد انسانی و جرایم شدید علیه بشریت قربانی می گردند، بلند کردن صدای رسا و گره زدن همه توانایی ها در جهت دفاع از حقوق بشر و ارزش های کنوانسیون بین المللی حقوق بشرملل متحد، یک مسوولیت  بزرگ اخلاقی و انسانی است.

در کشور جنگ زده ما افغانستان روزانه ده ها  هموطن ما در نتیجه جنگ و عملیات های شبانه بدون یک پروسه  واضح و روشن توسط دستگاه های استخبارات بیگانه  دستگیر و به زندان های مخفی انتقال داده میشوند، ده ها هموطن ما قربانی جنگ میگردند ، زخمی و یا به شهادت میرسند، اطفال و زنان هموطن ما بزرگترین قربانیان جنگ و خشونت های  وحشیانه خانواده گی و محلی اند و صد ها موارد دیگر نقض حقوق بشر که از شنیدن آنها  مو در قد ما راست میگردد.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  مطابق بر اهداف اساسنامه یی و ادای مسوولیت  مسلکی و بشر دوستانه خویش همه ساله از این روز تجلیل نموده ، با باز کرده صفحات فوق العاده در  سایت انترنتی  حقوق و فیس بوک انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن یک پیام، مضامین و مقالات و سایر نوشته های علاقمندان را با علاقمندی در این صفحات نشر مینماید.

ما از دوستان، علاقمندان ، اهل قلم بخصوص هم مسلکان صمیمانه تقاضا مینماییم تا الی روز جمعه ۶   دسامبر ۲۰۱۹م.  مقالات خویش را به آدرس زیر ارسال فرمایند. علاوتاْ علاقمندیم تا گزارشات جدید  تحریری و تصویری شانرا مبنی بر نقض حقوق بشربه ما ارسال فرمایند تا ما بتوانیم صفحات با محتوا و وزین را پیرامون این موضوع به خواننده گان گرامی خویش تقدیم نماییم.

 

آدرس ارسال:

بصیر دهزاد، معاون و سکرتر مسوول انجمن،

تیلفون دستی ۰۰۳۱۶۱۹۴۸۰۰۴۸  ،

ادرس ایمایل   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ارسال فرمایند.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۶۱۱

Copyright © bamdaad 2019