اعلامیه شورای جهانی صلح درباره تجاوز و حمله ترکیه به سوریه

 

شورای جهانی صلح تجاوز جدید، سومین تجاوز ارتش ترکیه به سوریه را قویاً محکوم می ‌کند.

پس از یک دوره تمرکز نیروهای مسلح ترکیه در مرزهای سوریه و حملات هوایی متوالی علیه هدف ‌های سوری، این روزها با حمله نیروهای زمینی تجاوز به سوریه به نحو خطرناکی تشدید شده است.

این تجاوز به بخش شمال شرقی سوریه در ادامه تجاوزات قبلی به بخش شمال غربی سوریه و به مثابه بخشی از نقشه‌های توسعه‌ طبانه رژیم ترکیه به بهانه امنیت ترکیه است. این تجاوز با هم‌ دستی کامل ایالات متحده امریکا و متحدین آن، که چندین سال است در منطقه نیرو مستقر کرده اند، انجام می‌ شود.
این تجاوز و تحمل خاموش آن به وسیله طرف ‌های متعدد هم‌ چنین تهدیدات و خطرات جدیدی برای خلق‌های منطقه در صدر آن‌ها برای مردم سوریه ( که به مدت ۸ سال از تجاوز بی‌ سابقه و کاملاً هماهنگ امپریالیستی، که طی آن ایالات متحده امریکا، ناتو، اتحادیه اروپایی، ترکیه و دیگر متحدین منطقه‌ ای آن ‌ها به ده‌ها هزار مزدورمسلح برای یک تغییر رژیم خشونت ‌بار در دمشق پناه، کمک مالی، تعلیم و آموزش داده اند ) رنج برده اند، به وجود می‌ آورد.

تجاوز ترکیه و اشغال قلمرو حاکمیت سوریه تنها موجب آواره گی جدید و افزایش جریان آواره گان می‌ شود. ادعای ترکیه برای ایجاد یک « منطقه امن» در امتداد مرزهای سوریه ریاکارانه است و نمی‌ تواند نیات آن ‌را برای ایجاد یک منطقه بزرگ تحت کنترول ترکیه و تغییر ماهیت حمعیتی منطقه پنهان سازد. تهدید واقعی برای صلح و ثبات از نقشه ‌های امپریالیستی برای کنترول منابع انرژی، خط لوله‌ها و مناطق نفوذ با هم‌ دستی رژیم‌‌ های مایل در خاورمیانه ناشی می ‌شود.

شورای جهانی صلح، در حالی ‌که تجاوز را قاطعانه محکوم می ‌کند، خواهان خروج نیروهای اشغالگر خارجی است، و از حق مردم سوریه برای تعیین آزادانه آینده و سرنوشت خویش حمایت می ‌کند

شورای جهانی صلح، در حالی‌ که تجاوز را قاطعانه محکوم می‌ کند، خواهان خروج نیروهای اشغالگر خارجی است، و از حق مردم سوریه برای تعیین آزادانه آینده و سرنوشت خویش حمایت می‌کند.

ما همبسته گی خود را با مردم دلیر سوریه و با نیروهای ضدامپریالیست در ترکیه اعلام می ‌کنیم و اعضا و دوستان شورای جهانی صلح را به اقدامات و ابتکارات برای محکوم کردن تجاوز جاری فرامی‌ خوانیم.

 

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ ترسایی

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۶۱۰

Copyright © bamdaad 2019