سیمینار علمی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت بزرگداشت ازصدمین سالگرداسترداد استقلال افغانستان

 

سیمینار علمی حزب آبادی افغانستان بمناسبت تجلیل ازصدمین سالگرد استرداد استقلال کشور تحت عنوان « صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور ونقش آن درتمام ابعاد زنده گی جامعه » به اشتراک رییس ومعاونین حزب، اعضای دارالانشا، بیروی اجراییه، روسا واعضای شورای های ولایتی کابل وشهرکابل  حزب، کادرها، فعالین، جوانان ومسوولین شعبات مرکزی حزب آبادی افغانستان روز پنجشنبه هفتم سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی  در دفتر مرکزی حزب واقع شهرکابل دایر گردید.

کار سیمینار با تلاوت چند آیت از قرانکریم توسط قاری مسیح الله شاداب آغازگردید.

دراین سیمینار مقاله رفیق پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان تحت عنوان: « صدمین سالگرد استرداد واستقلال کشور و نقش نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه از استقلال تا امروز»،

مقاله رفیق میرمحمدشاه رفیعی تحت عنوان : «شاه امان الله وآزادی مطبوعات درکشور»،

مقاله پوهنمل داکتراسد محسن زاده تحت عنوان :« استقلال افغانستان وشرایط ملی، منطقه وی وبین المللی »،

مقاله رفیق دوکتورحبیب منگل تحت عنوان : « دافغانستان خپلواکی اوقومونو اوقبایلو برحقه مبارزه »،

مقاله رفیق صبورثابت تحت عنوان :« استقلال افغانستان و رشد اقتصادی واجتماعی کشور»،

مقاله رفیق دوکتور شکریه زمان تحت عنوان :« استقلال افغانستان ونهضت نسوان »،

مقاله رفیق عبداللطیف صالحی تحت عنوان :« استقلال کشور، معارف وجوانان» ،

مقاله رفیق محمد ولی تحت عنوان :« استقلال وجنبش آزادی خواهی هند» و

مقاله رفیق داکتر عبدالرشید جانبازتحت عنوان :« صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور وجایگاه امروزی افغانستان »، به سیمینار ارایه شد که مورد استقبال شرکت کننده گان سیمینار قرارگرفت.

دراین سیمینار عده ای ازجوانان درمورد مسایل مختلف اقتصادی واجتماعی سوالات شان را مطرح نمودند که جوابات قناعت بخش ارایه گردید.

مقالات این سیمینار درشماره ۷۷ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب به نشر رسیده ومقاله های باقی مانده درشماره بعدی ماهنامه به نشرخواهد رسید.

کار سیمینار توسط رفیق راوش مورد ارزیابی گرفت و روی وظایف حزب آبادی افغانستان به خاطر آزادی وحفظ استقلال کشور ومبارزات قهرمانانه نیاکان ومردم ما برای استقلال و آزادی معلومات لازم ارایه نمودند. همچنان رفیق راوش در زمینه موضع گیری حزب ووظایف قابل اجرا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری معلومات لازم به اشتراک کننده گان سیمینار ارایه نموده و وظایف سازمان های حزبی را در این زمینه مشخص کردند.

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۱۹ـ ۳۱۰۸

Copyright © bamdaad 2019

 

 

 

 

البوم تصاویر این کنفرانس علمی را می توانید از برگه فیس بوکی حزب آبادی افغانستان درنشانی :

https://www.facebook.com/pages/دفتر-مرکزی-حزب-آبادی-افغانستان/1972680156359052 بدست آورید.ـ بامداد