برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند

 

گزارشگر : یاسمین همسنگـر

بتاریخ دوم مارچ سالجاری ازسوی « شورای سراسری زنان افغان درهالند»  به همکاری « انجمن فرهنگی شهرآرنهم و نواحی آن » محفل شکوهمندی بمناسبت هشتم مارچ روزجهانی زن تحت شعار « صلح وحقوق بشری برای زنان افغانستان » درشهرآرنهم کشورشاهی هالند راه اندازی گردید.
این محفل با سخنرانی و گوینده گی بانویاسمین همسنگر سکرترمسوول شورای سراسری زنان افغان درهالندآغازگردید.
درابتدا بانوسهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند ، پیرامون ارزش واهمیت روزجهانی زن ، صحبت نموده وبا ارایه گزارش ازکارکردهای شورا طی یکسال گذشته جهت دفاع وحمایت ازحقوق وآزادی های برحق زنان وآگاهی دهی زنان درزمینه های مختلف ، تقاضا نمودکه همه زنان آگاه با اتحاد وهمدلی دریک صف واحد درجهت برآورده شدن آرزوهای والای زنان کارو تلاش همه جانبه نمایند.


متعاقباً محترم محمد ولی شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند پیرامون روزجهانی زن وحمایت  وفعالیت های اتحادیه درامر توانمند سازی زنان درعرصه فعالیت های اجتماعی صحبت نموده و روی ضرورت جدی ومبرم حضورفعال زنان آگاه ومتعهد درهمه عرصه های سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی تاکید نمود.
بعداً بانو یاسمین زیارمل معاون شورا پیام همایش اروپایی زنان افغانستان را به مناسبت هشتم مارچ بخوانش گرفت.
درضمن محترم مقیم احمدی مسوول انجمن کارزارحقوق بشر، ومحترم فرید سیاوش فعال سیاسی وفرهنگی ضمن سخنرانی روزجهانی زن رابه همه زنان جهان و زنان زحمتکش افغانستان تبریک وتهنیت گفته ، و درمورد اهمیت روزجهانی زن وکارو تلاش زنان درعرصه های زنده گی مطالبی را بیان داشتند.
وهچنان محترم نورالدین همسنگر سروده خویش را بمناسبت روزجهانی زن به خوانش گرفت که با استقبال گرم اشتراک کننده گان محفل روبروشد.
محفل با اجرای کنسرت جالب و دیدنی محترم رضا شاه جلالی هنرمند خوش صدای کشورو صرف نان به پایان رسید.