کامجو به جاودانه گی پیوست !

 

با درد و اندوه فراوان به اطلاع ملت شریف افغانستان، رهروان جنبش ترقی خواهی درکشور ؛ رفقا وهمرزمان اعضای حزب آبادی افغانستان رسانیده می شود که ما یکی از فرزندان صدیق این میهن، مبارز نستوه و سابقه دار جنبش دموکراتیک،  و یکی از اعضای رهبری فعال ، پرتلاش و خسته گی ناپذیر حزب خویش ـ حزب آبادی افغانستان، را از دست دادیم و در سوگ درگذشت بزرگمرد با افتخار دیپلیوم انجینر رفیق سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه  و دارالانشای حزب آبادی افغانستان نشسته ایم.


بر همه یی ما تسلیت باد!
روح بزرگش شاد و یادش گرامی !

 

یادداشت:
جنازه این رفیق گرانقدر را ازامروز ساعت دو بعداز ظهر بعداز ادای نماز جنازه در هدیره پلچرخی ( در محل زنده گی و نزدیکی کلبه ی فقیرانه این مرد با مناعت و متین) به خاک می سپاریم.
حضور پرشور و گسترده شما رفقای عزیز در مراسم وداع با این مرد بزرگ و مبارز دلیر نشانه ای ارج گذاری وقدردانی تان از این رفیق گرانقدر و تجدید پیمان و تعهد تان به آرمان های سترگ ترقی خواهانه و میهن دوستانه شان خواهد بود.


با احترام
شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان