تدویرجلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب در تالار کنفرانس های دفترمرکزی حزب واقع شهرنوکابل بروز پنجشنبه مورخ  ۵ میزان ۱۳۹۷ حوالی ساعت ۹ صبح دایر گردید. درجلسه عده ای از مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز اشتراک داشت.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وتصویب گردید:

۱ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای شهر کابل در مورد آماده گی برای انتخابات ولسی جرگه و بسیج اعضای حزب دراین پروسه وچگونگی پذیرش به عضویت حزب ،

۲ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی ،

۳ـ بحث روی نام حزب طبق فیصله کنگره.

 طبق ماده اول رفیق جیلانی رییس شورای شهرکابل گزارش آماده گی ها ازاجراات شهرکابل رابرای اشتراک دراین پروسه ملی وچگونگی پذیرش به صفوف حزب بعداز تدویرکنگره حزب را ارایه کرد.

پیرامون گزارش سوالات مطرح وپاسخ ارایه گردید. درنتیجه مصوبه دارالانشا درمورد به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده دوم اجندا به تاسی از ماده هجده هم اساسنامه حزب رهبری شعبات مرکزی توسط بعضی از اعضای دارالانشا پیشنهاد شعبه تشکیلات ارایه گردید.

بعداز بحث همه جانبه وتوضیحات لازم به اتفاق آرا فیصله بعمل آمد تا:

رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو کما فی سابق به شعبه تشکیلات مرکزی،

ــ رفیق محمد صدیق خاوری کمافی سابق برشعبه تبلیغ و فرهنگ ،

ـ رفیق سعدالله رضایی بر شعبه مالی واداری ،

ـ رفیق محمد حسن سپاهی مسوول کار برشعبه تفاهم وروابط سیاسی ،

ـ رفیق انجینر سید سرور تابش مسئول کار به اسناد وارتباط ،

ـ رفیق محراب الدین صمدی مسوول کار به شعبه نظارت وکنترول حزبی را رهبری نمایند.

 

طبق ماده سوم اجندا: مبنی به تفویض صلاحیت از جانب کنگره به بیروی اجراییه حزب درمورد تعین نام جدید برای حزب، طی این مدت پیشنهادات جدید مواصلت نموده بود که از جانب رییس شعبه تشکیلات به جلسه ارایه گردید. بعدأ روی نام ها بحث همه جانبه صورت گرفت .

درنتیجه به اتفاق آرا فیصله گردید تا نام حزب به « حـزب آبادی افغانستان » تبدیل گردد و این پیشنهاد به بیروی اجراییه غرض تصویب ارایه شود. چون تدویر جلسه بیروی اجراییه با درنظرداشت مصروفیت رفقا درکمپاین انتخاباتی کمتر میسراست، به شعبه تشکیلات وظیفه سپرده شد تا از اعضای بیروی اجراییه رای پرسی صورت گرفته ، نتایج آنرا جمعبندی و به اطلاع شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل و مراجع زیربط ارسال نماید .

جلسه درفضای وحدت همبسته گی و امید انجام بهترکمپاین انتخاباتی برای کاندیدان حزب به ولسی جرگه پایان یافت.

 

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018